LEGISLAȚIE

Legislație SSM

14Jul 2006

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în munca a lucrătorilor. […]

12Apr 2006

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 mai 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. CAP. I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Obiectivul […]

02Mar 2006

HOTĂRÂRE  nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime […]

22Dec 2005

HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. CAP. I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Obiectivul […]

27Oct 2003

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternitatii la locurile de munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 octombrie 2003 În temeiul art. 144 alin. (4) din Constituţie, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta. ART. 1 Prezenta ordonanta de urgenta reglementează măsuri de protecţie socială pentru: […]

03May 1999

Legea 108/1999 (Republicata 2012), pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 290 din data de 3 mai 2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 (1)Se infiinteaza Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti. (2)Inspectia Muncii […]

  • 1
  • 2

Legislație SU