ISO

Consultanță pentru certificare ISO

Motto:
         „Ce avem de făcut e să învăţăm să lucrăm în sistem. Adică toţi, fiecare echipă, fiecare platformă, fiecare divizie, fiecare componentă nu există pentru profit sau recunoaştere proprie, ci pentru a contribui la sistem ca întreg, aşa încât toţi să aibă de câştigat.”
W. Edwards Deming
Profesor, specialist in management

Ce reprezintă ISO?

Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a fost înfiinţată în anul 1987 şi are sediul la Geneva. Organizaţia Internaţională de Standardizare este o organizaţie neguvernamentală privată. Membrii săi sunt organisme naţionale de standardizare din peste 110 ţări. România este afiliată la Organizaţia Internaţională de Standardizare.

De ce este nevoie de standardele ISO?

Standardizarea reprezintă o activitate organizată, prin elaborarea de standarde și revizuirea lor, având ca obiectiv ridicarea calității produselor la nivelul celor mai bune realizări pe plan național și mondial, în mod unitar și general.
Standardele au fost elaborate pe baza problemelor cu care firmele s-au confruntat de-a lungul timpului, încercând să concentreze experiențaa acestora în anumite reguli care să reducă riscurile și să crească eficiența organizației.
Standardizarea, respectiv implementarea unui sistem de management al calității nu sunt obligatorii, dar sunt vitale pentru o organizație, având rolul pe care hrana îl îndeplinește pentru organism – nu e obligatoriu să te hrănești, dar e vital.
În general, standardele sunt documente voluntare, deci, neobligatorii. Ele devin obligatorii, în cazul în care se face referire la ele într-un document de reglementare, cum ar fi o lege, o hotărâre de guvern, etc. De asemenea, standardul poate deveni obligatoriu atunci când clienţii solicită acest lucru.
Sistemul de Management al Calităţii nu este o modă, ci este un proces firesc de evoluţie, pentru că o organizaţie economică se menţine doar rămânând competitivă.

Certificarea ISO – o decizie strategică

Decizia de a obține certificarea ISO reprezintă o o decizie strategică a unei organizaţii și aduce multiple beneficii:

 • O mai bună gestionare a proceselor de producție;
 • Control intern mai eficient;
 • Prestigiu mai mare pentru organizație;
 • Crearea unei imagini favorabile;
 • Demonstrarea profesionalismului şi seriozităţii firmei;
 • Implicarea şi motivarea salariaţilor de la diferite niveluri ale organizaţiei;
 • Focalizarea pe client şi îmbunătăţirea continuă;
 • Lărgirea pieţelor de desfacere;
 • Creşterea cifrei de afaceri;
 • Reducerea costurilor în exploatare;
 • Posibilitatea de a participa la anumite licitații.

Având în vedere beneficiile pe care certificarea ISO le aduce în activitatea organizației, dar și efortul necesare pentru a obține această certificare (schimbări la nivel managerial, elaborarea de proceduri, cunoașterea prevederilor standardelor ISO, întocmirea documentației etc), colaborarea cu specialiști familiarizați cu metodologia laborioasă a certificării se dovedește nu doar indispensabilă ci și eficientă.

Vă oferim, în cele mai avantajoase condiții cost – timp – calitate, în vederea obținerii certificării de care aveți nevoie, în funcție de profilul activității și de strategia de dezvoltare a organizației

Consultanta pentru proiectarea, documentarea, implementarea si certificarea :

 • Sistemelor de Management al Calitatii – conform ISO 9001
 • Sistemelor de Management al Mediului – conform ISO 14001
 • Sistemelor de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale – conform OHSAS 18001
 • Sistemelor de Management al Sigurantei Alimentelor-conform HACCP
 • Sistemelor de Management Integrat

Consultanță și asistență de specialitate:

 • pentru menținerea și îmbunătățirea Sistemelor de Management certificate;
 • pentru actualizarea documentelor Sistemului de Management.