H.G. nr. 1146 din 2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *