H.G. 955 din 2010, pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a a prevederilor Legii securității  și sănătății în muncă nr. 319 din 2006, aprobate prin H.G. 1425 din 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *