Legislație

27Sep 2010

H.G. 955 din 2010, pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a a prevederilor Legii securității  și sănătății în muncă nr. 319 din 2006, aprobate prin H.G. 1425 din 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010

22Jul 2008

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008 Capitolul I – Dispozitii generale Art. 1 (1) Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare […]

06Sep 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 octombrie 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. […]

09Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. CAP. […]

09Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 23 august 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. […]

26Jul 2006

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta hotărâre stabileşte […]