Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a elaborat un studiu cu privire la povara globală a bolilor atribuite substanţelor chimice în septembrie 2012, prezentat la Conferinţa Internaţională privind Managementul Substanţelor Chimice. Aceasta include informaţii care încurajează efectuarea de cercetări suplimentare cu privire la costurile economice şi sociale ale managementului nesănătos al substanţelor chimice, inclusiv costurile lipsei de acţiune şi implicaţiile pentru sănătate. Anexa
la notă include o analiza sistematică publicată de OMS cu privire la aspectele cunoscute şi la cele necunoscute despre povara bolilor determinate de substanţele chimice.

Studiul trece în revistă informaţii disponibile despre povara globală a bolilor determinate de substanţe chimice prin intermediul diferitelor căi, inclusiv aer, apă, expunerile profesionale şi ingerare directă. Rezultatele studiului arată că, în 2004, pentru care datele au fost disponibile, la nivel global, 4,9 milioane de decese (8.3 % din total) şi 86 de milioane de Ani de Viaţă Aferenţi Handicapului (The disability-adjusted life year – DALY) (5,7 % din total) au fost atribuite expunerii din mediul înconjurător şi gestionării substanţelor chimice selectate.
Aceste cifre includ atât expunerile profesionale cât şi pe cele non-profesionale, cum ar fi fumul din interior rezultat la utilizarea de combustibil solid, poluarea aerului exterior şi fumatul pasiv, cu 2,0, 1,2 şi 0,6 milioane de decese anual.
Acestea sunt urmate de particulele de la locul de muncă, substanţele chimice implicate în intoxicaţii acute şi de pesticidele implicate în auto-otrăviri, cu respectiv 375.000, 240.000 şi 186.000 de decese anual. Studiul a considerat numai acele substanţe chimice industriale şi agricole selectate, pentru care au fost disponibile date. Conform acestor cifre, povara globală a bolilor a fost de 1,7% la nivel global (în DALY) sau 2,0 % din totalul deceselor.

Deşi substanţele chimice nu sunt responsabile pentru toate bolile profesionale, expunerea la substanţe chimice este cu siguranţă cheia pentru dezvoltarea multor astfel de boli. Realizarea Muncii Decente include prevenirea apariţiei bolilor profesionale cauzate de expunerile la substanţe chimice. OIM estimează că 2,34 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Din aceste decese, majoritatea sau 2,02 milioane corespund bolilor profesionale şi celor legate de muncă; numărul global anual de cazuri de boli legate de muncă non-fatale este estimat la 160 de milioane.
Pe lângă suferinţa umană incomensurabilă cauzată victimelor şi familiilor lor, astfel de boli determină pierderi economice majore pentru întreprinderi şi societăţi, inclusiv reducerea productivităţii şi a capacităţii de muncă. În jur de 4 la sută din produsul mondial brut (PIB), echivalentul a aproximativ USD 2.8 trilioane dolari, se pierd din cauza accidentelor de muncă şi a bolilor legate de muncă sub formă de costuri directe şi indirecte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *