Angajatorii care nu respectă legislația muncii pot fi sancționați de către inspectorii de muncă cu amenzi care variază în funcție de gravitatea faptei. Astfel, aceștia riscă amenzi chiar și de până la 100.000 lei.

Ce prevede legea?

Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii stabilește că inspectorii de muncă trebuie să aibă acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă, în sediul persoanei juridice și în orice alt loc de munca organizat de aceasta.
De asemenea, legea le dă inspectorilor de muncă dreptul să dispună sistarea activității sau oprirea din funcțiune a echipamentelor de muncă, atunci când constată o stare de pericol grav și iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională. În plus, ei pot să dispună suspendarea sau retragerea autorizației de funcționare.

Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale

Inspectorii de muncă au dreptul să dispună măsuri atunci când angajatorul nu își îndeplinește obligațiile legale, dar și să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la abaterile considerate infracțiuni. Printre aceste măsuri, se numără și sancționarea angajatorilor care încalcă legislația muncii cu amenzi, al căror cuantum variază în funcție de gravitatea faptei.
Concret, Legea 108/1999 pentru înființarea și organizarea inspecției muncii stabilește că împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă hpw să exercite, total sau parțial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acțiune sau inacțiune a conducătorului unității, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locațiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fișa de identificare sau de a da informații despre evenimentul cercetat se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.
Aceeași amendă o vor primi și angajatorii care nu îndeplinesc sau îndeplinesc parțial măsurile dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta. În plus, pentru nerespectarea de către conducătorul unității, reprezentantul legal al acestuia, angajați, prepuși sau alte persoane aflate în locațiile supuse controlului a obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceștia, documentele și informațiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor, inspectorii pot aplica o amendă de până la 10.000 lei.
Angajatorii care discriminează salariații pe criterii de sex și care nu asigură egalitatea de șanse pentru toti lucrătorii riscă amenzi de la 3.000 la 100.000 de lei, se menționează în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Sursa: http://www.avocatnet.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *