ALTE SERVICII

1.Efectuarea de măsurători, conform H.G. nr. 493 din 12 aprilie 2006

Efectuăm măsurători cu privire la cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu sonometru digital Voltcraft SL-50.

2.Servicii RSVTI

Oferim servicii de instruire a personalului de deservire pentru mecanismele de ridicat, conform PT R 1 din 2010. Menționăm că mecanismele de ridicat cu sarcină nominală ≤1t și mecanismele de ridicat acționate manual NU POT FI UTILIZATE fără admiterea funcționarii din partea RSVTI (cf. art.13 alin.2) .