Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 166 din 27.07.2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *