INCERT

De ce avem nevoie de SSM, PSI, ISO?

 • Pentru că securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un drept fundamental al tuturor participanților la procesul de muncă;
 • Pentru că asigurarea securității și sănătății în muncă precum și activitățile legate de prevenirea și paza contra incendiilor reprezintă obligații legale ale angajatorilor;
 • Pentru că orice angajator este interesat să reducă la minim riscurile din procesul de productie, atât în ceea ce privește diminuarea probabilităților de îmbolnăvire a angajaților cât și eliminarea factorilor care ar putea declanșa eventuale incendii, care, la rândul lor, s-ar solda cu pagube umane sau materiale;
 • Pentru că amenzile date de inspectorii de specialitate pot ajunge până la 10. 000 lei;
 • Pentru că anual se înregistreaza mii de persoane victime ale accidentelor de muncă și sute de incendii la locul de muncă; aceste evenimente nedorite pot fi prevenite;
 • Pentru că decizia de a implementa şi certifica un sistem de management care să îndeplinească cerinţele ISO reprezintă o dovadă că managementul organizației este orientat spre îmbunătăţirea continuă a rezultatelor pe termen lung prin concentrare asupra clienţilor, asupra cerinţelor membrilor propriei organizații și asupra respectării prevederilor legale aplicabile.

De ce avem nevoie de firme specializate pentru elaborarea documentațiilor pentru SSM, PSI si certificări ISO?

 • Pentru că reprezintă domenii complexe de activitate, reglementate prin zeci de acte normative, care se modifică sau se actualizează periodic;
 • Pentru că nu toate firmele au posibilitatea sau consideră necesar să angajeze o persoană care să se ocupe în mod special de aceste domenii;
 • Pentru că documentațiile care trebuie elaborate și prezentate inspectorilor sau organismelor de certificare sunt complicate și laborioase și cuprind zeci de documente;
 • Pentru că amenzile pentru nerespectarea prevederilor legale sunt mult mai mari decât costurile pe care le presupune colaborarea cu o firmă specializată;
 • Pentru că, în cazul producerii unor accidente de muncă sau incendii la locul de muncă, firma are de suportat prejudicii materiale și de imagine care să îi afecteze semnificativ bugetul;
 • Pentru că beneficiile aduse de o certificare ISO, prin creșterea încrederii partenerilor și clienților și prin eficientizarea procedurilor de lucru sunt mult mai mari decât tarifele achitate pentru întocmirea documentației.

IN-CERT Ești în siguranță cu un EXPERT!