Monthly Archives: August 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. CAP. […]

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 23 august 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. […]