Monthly Archives: July 2006

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta hotărâre stabileşte […]

Parlamentul României Lege nr. 307/2006 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 Promulgat prin Decret nr. 936/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 24 iulie 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul […]