Monthly Archives: March 2006

HOTĂRÂRE  nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime […]